Poslodavci žele da se čuje i njihov glas

Udruženje poslodavaca Federacije predložilo je izmjene seta propisa, kako bi se stvorio zakonski okvir za obavezno uključivanje poslodavaca u procese donošenja zakonskih rješenja, naročito onih čije će donošenje imati uticaj na poslovanje u Federaciji.

Cilj prijedloga koji su dostavljeni Vladi i Parlamentu jeste da se predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti upoznaju sa mišljenjem i stavovima poslodavaca, ali i sindikata kao članova Ekonomsko socijalnog vijeća za teritoriju Federacije o zakonima i odlukama koje donose federalna Vlada i Parlament.