Poštanska markica za 555. godišnjicu Ahdname

Ove godine obilježava se 555. godina Ahdname u BiH. Tim povodom, početkom sedmice ispred Sultan Fatihove džamije u Milodražu, promovisano je zajedničko izdanje poštanske marke BiH – Turska sa motivom džamija u Milodražu.