Povećanje minimalnih penzija za 12 maraka od aprila?

Blizu 200.000 penzionera u Federaciji BiH očekuje povećanje penzija za cijelih 12 maraka.

Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije uputilo je prijedlog Vladi Federacije za povećanje najnižih penzija u Federaciji za 3,2 posto.

Penizioneri, povećanje od 12 maraka, smatraju mizernim.