Predstavljamo firme HIFA Oil, MI Madi, Doboj-putevi i Inox Ajanović

Sajmu u Tešnju posvećujemo veći dio ovog izdanja biznis magazina Kapital.

Tešanjski sajam odlična je prilika za predstavljanje privrednih postignuća, novih proizvoda i usluga, te sklapanje novih poslova i partnerstava.

U prvom bloku predstavljamo firme HIFA Oil Tešanj, MI Madi Tešanj, Doboj-putevi Doboj Jug i Inox Ajanović Tešanj.