Predstavljamo firme Šema Tešanj, Elektrosystem Banjaluka i Opštinu Vukosavlje

Kompanije su se širile, otvarale nova radna mjesta, povećavale izvoz i osvajale nova tržišta.

U nastavku biznis magazina Kapital govorimo o postignućima još nekoliko firmi koje su se predstavile na sajmu privrede Tešanj 2018.