Supervizija banaka nije prenos nadležnosti na nivo BiH

Neće biti prenosa nadležnosti sa RS na BiH u oblasti bankarske supervizije.

Odgovor je ovo Ministarstva finansija RS, na sve češće, kako navode, netačne interpretacije potpisivanja memoranduma u okviru Dopunskog pisma namjere, sa monetarnim fondom.

Isti odgovori i iz Centralne banke BiH, Agencije za osiguranje depozita BiH i Agencije za bankarstvo RS.

Kažu, memorandumom se radi na jačanju postojeće saradnje u razmjeni informacija i koordinisanju akcija.