U Federaciji BiH ne postoji fond za porodilje

U Federaciji BiH porodilje se već dvadeset godina diskriminišu na osnovu prebivališta.

Da porodiljske naknade nisu izjednačene u svim kantonima znaju već i ptice na grani.

Posljednja sjednica federalnog Parlamenta, na kojoj se usvajao budžet za pojedine je bila prilika da ovo pitanje aktueliziraju.

Drugi tvrde – politiziraju, jer kako kažu jedino pravo izlaz je sistemsko rješavanje statusa svih porodilja u FBiH.