U Kapitalu o programu štednog osiguranja “Pčelica” Sarajevo osiguranja

Gost magazina Kapital bio je Mladen Komarica iz “Sarajevo osiguranja” s kojim smo razgovarali o poslovanju ove domaće osiguravajuće kuće, ali i programu Štednog osiguranja “Pčelica”.