USAID i Vlada Švedske pomažu poljoprivredni razvoj BiH

Projekat USAID-a  FARMA II je treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske usmjerenih na poljoprivredni sektor u BiH.

Prethodni projekti pomogli su BiH da poveća prodaju i izvoz pojedinih kultura i prehrambenih proizvoda u okviru poljoprivrednog sektora.

Prezentacija novog Projekta i savjetovanje je održano u Tuzli.

Osim potpomognutih projekata, veliku pomoć početnicima u biznisu pruža inkubacioni centar Lipnica kod Tuzle.