Vildan Hajić – Šest puta veća potražnja oblovine od naših mogućnosti

Gost magazina Kapital TV1 bio je Vldan Hajić, direktor ŠPD Srednjebosanske šume Donji Vakuf.