Živković: Moramo ulagati u obrazovanje, posebno u formiranje onih struka u kojima smo deficitarni

U vremenu smo kada čekamo da se formira vlast na svim nivoima. Ono što ekonomske stručnjake zabrinjava jeste malo ispunjenih obećanja prošle vlasti. Sve smo više zaduženi, a sve manje smo svjedoci rasterećenja i razvoja ekonomije u našoj zemlji. Zato stručnjaci smatraju da vlasti koje dolaze moraju hitno riješiti goruće ekonomske teme.

Ekonomski stručnjak Matej Živković smatra da je opći konsenzus provedbe reformi neophodan.

“Mi smo jedan dio tih reformi pokušali i proveli u krajnjoj liniji kroz usvajanje različitih zakonodavnih okvira u području radnog zakonodavstva prije svega, ali i u području porezne politike. Nešto je napravljeno, nešto se još uvijek radi. Međutim, nužno je eliminirati populizam”, ističe Živković.

Živković dodaje da su reforme bolne, ali da su neophodne.

“Stoga je nužno kada se govori o reformama definirati ono što jeste moguće i oko čega možemo ostvariti opći, društveni konsenzus, naroda, građana, politike, demografskih segmenata. o nužnosti provedbe reforme i da cjelokupno društvo preuzme na sebe amortizaciju negativnih učinaka po pojedine segmente.”

U vremenu kada sve više radno sposobnih ljudi napušta našu zemlju mora se raditi na tome da se nađu dugoročna rješenja za ovo, stoga Živković smatra da ukoliko poslodavci prime sve zaposlenike i pokriju im se troškovi  to neće donijeti rješenje dugoročno.

“Na dugi rok je potrebno promijeniti u potpunosti paradigmu. Država i društvo moraju više ulagati na srednji rok u prekvalifikaciju radnika obzirom da naša radna snaga niti je jeftina, niti je kvalificirana, unatoč stereotipu koji se plasira javnosti i na dugi rok nužno je ulagati u obrazovanje.”

Živković dodaje da je neophodno usladiti obrazovne politike sa tržištem rada.

“Mi ćemo vrlo brzo biti u situaciji da ćemo na birou imati višak radne snage u određenim branšama, a na tržištu rada imati manjak radne snage u nekim drugim branšama, upravo zato što obrazovne politike nisu usaglašene.”

Na pitanje da li je moguće rasteretiti poslodavce, Živković je stava da je to čak i poželjno.

“Od sva tri faktora proizvodnje, a to su zemlja, rad i kapital, rad je najviše oporezovan bilo kroz izravne poreze, bilo kroz doprinose i to u svakom slučaju ne doprinosi konkurentnosti naše radne snage.”

Neophodno je poslodavce motivirati da upošljavaju više radne snage, ali nužno je i podići produktivnost naših radnika.

Kada je riječ o Zakonu o PDV, Živković ističe da o tome vrijedi raspravljati – da li podići tu stopu ili eventualno kroz fiskalnu devalvaciju smanjivati doprinose kako bi se ostvario neutralni učinak. Ne trebaju se donositi ad hoc rješenja. Već godinu dana na snazi je Zakon o akcizama na gorivo, a dobili smo veće cijene goriva. “Razočaran sam time što su naftni distributeri nisu akceptirali jedan dio akciza na sebe, kroz smanjenje svojih marži, nego su cjelokupne akcize prevalili na konačne potrošače.”

“U potpunosti naše tržište determinirano je svjetskim cijenama nafte, posebno na mediteranskom tržištu. Ono što frustrira jeste da kada na globalnim tržištima nafta raste naši distributeri promptno reagiraju, tražeći od nadležnih saglasnost za podizanje cijena. Međutim, s druge strane kada cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, onda ta brzina reakcije od strane distributera u smislu smanjenja cijena nije takva kakva je u prvom slučaju.”

Živković je istakao i to da ukoliko postoji rentabilnost jedno od rješenja su koncesije kojim bi se gradio autoput. Treba imati u vidu da je autoput značajan generator, kako makroekonomskog tako i regionalnog razvoja.

Ostavite svoj komentar