Video: Kopča sa Nikolinom Veljović – Obespravljeni – 17.5.2018.