Poturović: Sarajevskoj publici će se predstaviti 80 mladih muzičara

Koncert dječijeg orkestra u okviru projekta “Muzika bez granica“ 14. decembra u Domu Mladih – Skenderija s početkom u 19 sati održat će koncert drugi put u Sarajevu.

Ova decembarska muzička priča obuhvata susret učenika škole domaćina JU “Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo”, OGŠ “Lovro pl. Matačić Omiš” i UŠ “Matka Brajše Rašana” Labin, kao nastavak saradnje, uspostavljenog prijateljstva i zajedničkog rada.