Znaju li muškarci u BiH vezati kravatu?

18. oktobar u svijetu se obilježava kao Svjetski dan kravate.

Kravata, kao simbol uglađenosti i kultiviranosti, potječe od Hrvata.

Posebno je popularna u poslovnom svijetu.

Može se vezati na više načina, zavisno od prilike i vlastitog izbora.