Obrni, okreni, dođe na isto: Danas je 8. 10. 2018. godine, pročitajte sa druge strane

Danas je 8. oktobar 2018. godine, u Bosni i Hercegovini postizborni dan, kada se sabiraju rezultati Općih izbora i razmatraju moguće opcije za formiranje vlasti.

Osmi dan oktobra ove godine ima i jednu drugu specifičnost, koja nema veze ni sa našim izborima ni sa BiH.

Naime, riječi koje se pišu identično s obje strane zovu se palindrom, ali danas nećemo o riječima.

Ako pogledamo datum 8. 10. 2018. godine, piše se identično i sa druge strane.