Srijeda, 29. 03. 2017.

Oglašavanje

Direktor marketinga TV1:
Goran Oručević
Tel: +387 33 719 941
Email: [email protected]

Izvršna direktorica marketinga TV1:
Sadeta Vejzović
Tel: +387 33 719 941
Email: [email protected]

Marketing:
Tel: +387 33 719 941
Tel: +387 33 724 580 / 582
Fax: +387 33 719 940
E-mail: [email protected]