Centar za mir iz Mostara uputio je javni poziv građanima Mostara, koji su u posjedu dokumenata iz ratne arhive, fotografija, ili videomaterijala iz perioda 1992. – 1995. godine, da ih dostave Centru za mir Mostar.

Kako je saopćeno, materijali se mogu ustupiti Centru radi kopiranja i arhiviranja događaja iz tog perioda, a Centar za mir je spreman i na otkup ponuđenog materijala.

Poziv važi do kraja maja 2017. godine.

Svi zainteresirani mogu se javiti na broj telefona 036 556 280 ili mobitela 062 714 320 svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 sati ili na adresi Ulica Osmana Đikića br. 8 Mostar.

SHARE