PODIJELI

O problemima poslodavaca i poslovnom ambijentu, u magazinu kapital razgovarali smo sa Admirom Čavalićem,predavačem na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.

PODIJELI