Jedan je dan – Gošća Merima Čelik, nogometni sudija