PODIJELI

Tajna koja se skrivala 25 godina je nadomak otkrića. je spreman da se suoči licem u lice sa Kanom, čak i po cijenu života. Ugledavši leš, Savaš i Merjem tek ostaju zbunjeni. Merjem želi odgovore, te odlazi kod Suzan. Oktaj predaje Derin kovertu, u kojem je plan njegovog zločina. Da li će stradati još jedan heroj?

PODIJELI