Merjem odlučuje saslušati Oktaja koji joj priznaje istinu. Savaš je u tim trenucima pokušava zadržati pored sebe. Sve je bliži pravoj istini o nesreći, i siguran je da Merjem nije krivac. Oktaj se polako približava cilju – radu u kompaniji Sargun Holding.

PODIJELI