Jedan je dan – Gošća Belma Čečo Bakrač, v.d. umjetničkog direktora Baleta NPS