Jedan je dan – Gost Benjamin Čičkušić, RK Vogošća Poljine Hills