Jedan je dan – Gost Nenad Vuković, Gradonačelnik Istočnog Sarajeva