15 godina borbe za samostan Josipovac

Časne sestre Kćeri božije ljubavi iz Tuzle, godinama pokušavaju vratiti oduzetu imovinu.

Samostan Josipovac je nacionaliziran, kao i  190 dunuma zemlje, te se koriste u druge svrhe.

Povrat imovine časne sestre traže već 15 godina.