Federalni USKOK ne treba političarima

Korupcija je najveći problem u BiH rekao je izvjestilac evropskog parlamenta za BiH Kristian Dan preda.

I pored toga bh vlasti ne rade dovoljno na rješavanju ovog problema. Iako je 2014. godine u Federalnom parlamentu usvojen Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, nova većina u predstavničkom domu nije osigurala novac za provođenje Zakona.