Invalidi rada traže i mole za posao

Osim loše socijalne zaštite, zdravstvenih problema, invalidi koji su sposobni za rad teško dolaze do radnih mjesta, ipak pomaka ima, pokazuje poslednja analiza stanja.

U izradi “Analize potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom” učestovale su osobe, i udruženja osoba sa invaliditetom, samo-zaposleni invalidi te društva koja ih zapošljavaju.

Fondovi za zapošljavanje poslodavcima nude povlastice kod zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Onima koji se odluče pokrenuti svoj biznis, nude i početni kapital.  No to često nije dovoljno.

“Fond je u proteklom periodu djelovanja u Federaciji zaposlio 2000 osoba sa invaliditetom, trenutno su otvorena dva javna poziva i možemo reći da je Fond aktivno dporinjeo razvoju velikog broja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom”, kaže Sabina Ćano iz FZZZ.

“Imate niz preduzeća koja su osnovana sa ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali imate i preduzeća koja nisu ustanovljena sa tim ciljm ali zapošljavaju značajan broj”, dodaje Nerin Dizdar iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Istraživanje ima za cilj da motiviše javne institucije da novac koji već ulažu u pomoć osobama sa invaliditetom, preusmjere na takozvana aktivna davanja. U ovom trenutku, najviše novca odlazi na dikrektnu novčanu pomoć.

“Javni sistemi jako puno i u finansijskom smislu ali i u nekim objektivnim sistemima podrške jako puno rade prema licima sa invaliditetom, međutim izostaju rezultati”, pojašnjava profesor na FPN Banjaluka Ljubo Lepir.

Istraživanje je podržao USAID, a sproveli su ga organizacije “Koma”, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH, te IBHI.