Isplata decembarskih naknada korisnicima socijalne zaštite u KS

Foto: ilustracija

Korisnici socijalne zaštite u KS danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

“Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od milion KM, na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec decembar 2018.godine”, saopćeno je iz Press – službe KS

Pomenuta sredstva su izdvojena za 5.505 korisnika i to za stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.