Ministar Lukić demantuje Ambasadu SAD-a po pitanju zagađenosti zraka u Sarajevu

Foto: Fena/Arhiv

Nakon prezentacije informacije o kvaliteti zraka, zastupnici u Skupštini KS-a uputili su brojna pitanja. Jedno od njih, a koje je postavio zastupnik Naše stranke Edin Forto, bilo je kakve čestice mjere naše stanice, a koje stanica Američke ambasade i da li smo po tim pokazateljima najzagađeniji grad u svijetu.

Na to je ministar Čedomir Lukić odgovorio da mjerne stanice Američke ambasade mjere PM 2,5, dok bh. stanice PM 10. Istakao je i da su mediji doprinijeli uzbunjivanju građana koristeći podatke sa stanice Američke ambasade.

– Njihova mjerenja su tačna, ali preporuke nisu u skladu sa našim propisima. Američka ambasada je dala saopštenje da je Sarajevo najzagađeniji grad u svijetu, što nije tačno. Ima puno zagađenijih gradova, pa čak i u BiH od Sarajeva, kazao je Lukić.

10: 56 U toku je hitna sjednica Skupštine KS-a na kojoj zastupnici razmatraju problem zagađenosti zraka u KS-u, a koji je posljednjih dana prisutan u glavnom gradu BiH.

Na samom početku zastupnicima se obratio ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a Čedomir Lukić koji je kazao da se o zagađenju zraka priča samo kada dođe do prekoračenja graničnih vrijednosti. Istakao je da je ovo problem koji se ne dotiče samo KS-a nego cijele BiH, a posebno Federacije BiH u okviru koje se vrlo malo radi po ovom pitanju.

– Vlada KS-a kao i ministarstvo radi na ovom pitanju tokom svih 12 mjeseci u godini. Međutim, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u ovom situacijama kao da ne postoji. Sve što mi pokušavamo uraditi se zanemaruje i dovodi se u korelaciju sa onim šta se dešava u drugim kantonima. Odgovornost nije samo na Vladi i Skupštini već i na ostalim nivoima vlasti, kazao je Lukić.

On je pojasnio da je za praćenje zagađenja zraka zadužen operativni štab, a da je u rješavanje ovog problema uključeno pet ministarstava. Podsjetio je da je štab sinoć donio mjere i proglasio epizodu upozorenja u kojoj se mjere odnose na saobraćaj.

– Ovaj problem se ne može dugoročno riješiti, ali možemo uticati na to da se on umanji, dodao je Lukić.

Plamenko Tais, stručnjak za kvalitet zraka, trenutno prezentira informaciju o kvaliteti zraka u KS-u.

Tais je kazao da je krajem prošle sedmice došlo do povećanja štetnih čestica u zraku, te da su najveći izvori zagađenja u KS-u ložišta na čvrsta goriva i saobraćaj. Kazao je da je za poduzimanje bilo kakvih efektivnih kratkoročnih mjera akcija i propisivanja mjera, ključno djelovati preventivno i brzo i to u trenucima kada se procijeni da bi moglo doći do ovakvih epizoda.

– Nakon što se uspostavi stabilna meteorološka situacija i temperaturna inverzija, u Sarajevu je potrebno 24 do 76 sati da koncentracija zagađujućih materija u zraku dostignu izuzetno visoke vrijednosti. Nakon što dođe do akumuliranja zagađujućih materija, veoma malo ili ništa ne možemo uraditi na smanjenju već možemo samo čekati da dođe do promjene vremenskih prilika, naveo je Tais.

Istakao je da je Plan interventnih mjera donesen prije 15 godina, te je doživio niz izmjena pa ga je potrebno revidirati najmanje na svakih 12 mjeseci.

– Mjere koje propisuje Plan moraju biti represivne i usmjerene na najveće izvore zagađenja na koje je moguće djelovati na ovaj način, naglasio je on. Monitoring kvaliteta zraka u KS-u vrši se putem 4 automatske stanice koje čine lokalnu mrežu stanica u vlasništvu Ministarstva prostornog uređanja, građenja i zaštite okoliša KS-a i dvije stanice koje pripadaju Federalnom hidrometeorološkom zavodu.