Naziv jezika ruši multikulturalnost Sarajeva

Djeca pojedinih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo čiji se roditelji nisu izjasnili za samo jedan od tri zvanična jezika koja će njihova djeca koristiti umjesto kovanice “Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik” nisu dobila uvjerenje o postignutom uspjehu na polugodištu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u narednom periodu će morati odlučiti kako postupiti sa roditeljima, koji ne žele da se opredijele o nazivu predmeta.