Piletina prije države – “zeleno svjetlo” za izvoz u EU

Naša zemlje ostavarila jedan od najvećih ekonomskih uspjeha. Bh. peradari dobili su zeleno svjetlo za izvoz pilećeg mesa u zemlje EU.

U ovom trenutko najmanje je deset ozbiljnih kompanija koje mogu odgovoriti ovom izazovu.

U razdoblju pred nama  najveći teret je na domaćim institucijama, ali i samom kapacitetu BiH.

Ostavite svoj komentar