TV 1 u Novom Pazaru: izbori vijeća nacionalnih manjina

Ekipa TV1 je u Novom Pazaru i prati izbore za predstavnika vijeća nacionalnih manjina.

Ovo su treći redovni izbori, a pravo glasa do 20 sati, ima skoro pola miliona glasača.

Najviše pažnje izaziva izbor budućeg saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća.