U Općini Pale-Prača i dalje stanje prirodne nesreće

Foto: Fena

Stanje prirodne nesreće u općini Pale u FBiH koje je jučer proglasio načelnik Asim Zec i dalje je na snazi u ovom dijelu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

Pomoćnik načelnika Munir Radača pojasnio je Feni da su razlog tome obilne snježne padavine zbog kojih je onemogućen pistup selima Vražalice, Čemernica, Donja Vinča, Petrovići, Brdarići, Datelji, Komrani, Revidol, Brojnići i Lunje.

“U tim selima žive uglavnom starije osobe koje imaju potrebu za medicinskim intervencijama ili osobe u stanju socijalne potrebe. Što se tiče trenutnog stanja, padavine su prestale. Danas su na terenu i predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite s kojima vršimo obilazak kako bi sagledali situaciju i dogovorili daljnje postupanje”, kazao je Radača.

Dodao je da postoje problemi s čišćenjem snijega.

“Razlog su velike naslage leda ispod novog snježnog pokrivača te imamo potrebu da angažujemo jače mašine za čišćenje kako bi smo oslobodili prilaze tim selima. Već su naredbe proslijeđene firmama koje posjeduju tu mehanizaciju. Prema Kantonalnom štabu bit će upućeni određeni zahtjevi za interventnu pomoć s obzirom da mi ne raspolažemo s dovoljno izvornih prihoda kojima bi mogli finansirati vanredne intervencije”, istakao je Radača.

Napominje da je glavni putni pravac prema Goraždu, regionalni put R-445 prohodan, kao i magistralni put prema Sarajevu, ali da se saobraćaj odvija otežano.

I u drugim dijelovima BPK Goražde pale su nove količine snijega. U pojedinim selima na području općine Foča u Federaciji BiH došlo je i do prekida telekomunikacija, saopćeno je iz Kantonalnog operativnog centra.

Po podacima općinske Službe civilne zaštite, u mjesnoj zajednici Jabuka visina snijega kreće se od 30 cm u nižim do 70 cm u visinskim predjelima tačnije selima: Božanovići, Smjeća, Mazlina i Kozarevići. Telefonske veze sa ovim selima su u prekidu. Kako navode u Službi, dodatni problem predstavlja činjenica da u ovim selima dominantno žive starije osobe. Predstavnici Općine Foča u FBiH danas su posjetili područje MZ Jabuka kako bi sagledali stanje i poduzeli najneophodnije mjere. Visina snijega u mjesnim zajednicama Cvilin i Ustikolina kreće se u rasponu od 15 – 25 cm.

Na osnovu informacija iz Goraždeputeva d.d. Goražde magistralni put M-18.1. Ustikolina – Trnovo je prohodan, ali čišćenje otežava snijeg od prevoja Grebak prema Delijašu i Trnovu gdje je visina snijega na pojedinim dionicama oko 100 cm. Građevinska mehanizacija JKP “Ušće“ Foča-Ustikolina i “Baša“d.o.o. Ustikolina izvršile su čišćenje saobraćajnica u centralnom dijelu općine i put prema mjestu Filipovići.

Prema podacima gradske Službe civilne zaštite, na teritoriji Grada Goražda snijeg u nižim dijelovima dostigao je visinu do 15 cm, dok visina snijega u područjima s većom nadmorskom visinom iznosi preko 70 cm. Na pojedinim prevojima ima snježnih nanosa i do jednog metra. Firme zadužene za održavanje puteva su na terenu i vrše uklanjanje snijega sa saobraćajnica. Javno komunalno preduzeće “6 Mart“ vrši uklanjanje snijega na pješačkim površinama. Magistralni i regionalni putevi su prohodni. Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama. Saobraćaj se odvija usporeno zbog snijega na saobraćajnicama.