U prošloj godini sa evidencija nezaposlenih osoba u BiH obrisano je preko 27 hiljada osoba, odnosno 5,12 %, no to ne znači povećanje zaposlenosti za isti broj, napominju iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Ipak, broj zaposlenih u prošloj godini povećan je za 18,67%. I stopa nezaposlenosti među mladima u prošloj godini smanjena je za 8%.

Broj zaposlenih lica u toku prošle godine konstantno je bio u porastu, kako na mjesečnom tako i u godišnjem poređenju.

Tako je broj zaposlenih osoba sa evidencija zavoda za zapošljavanje povećan za 20.795, dok broj novoprijavljenih nezaposlenih iznosio 4.162. U prošloj godini bilo je i više potreba poslodavaca za radnom snagom.

“U periodu januar-decembar 2016. poslodavci su zavodima i službama za zapošljavanje prijavili ukupno 62.528 potreba za zapošljavanje novih radnika”, ističe Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Povećanje broja zaposlenih lica doprinijelo je smanjenju stope nezaposlenosti koja je u decembru iznosila 40,9% i u odnosu na isti period prošle godine smanjila se za 1,8%.

“Kao i u prethodnoj godini i dalje najveći broj evidentiranih nezaposlenih čine lica sa trećim stepenom obrazovanja, kvalifikovani radnici 33,13%, te radnici sa SSS 27,90%”, kaže Bandić.

Upravo su teško zapošljive kategorije, odnosno osobe koje se duži niz godina nalaze na birou za zapošljavanje, njih oko 5.800, putem sporazuma o zapošljavanju naših građana otišle u Sloveniju i Njemačku. Iz Agencije napominju da niko ne raspolaže stvarnim podacima kada je riječ o broju bh. građana koji rade u inozemstvu. Razlog su dvojna državljanstva i zaposlenja mimo Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

SHARE