Ministar pravde BIH Josip Grubeša (HDZ BIH) predložio je Vijeću ministara BIH izmjene Krivičnog zakona BiH, kojima predlaže da se pomilovanje odobri za one koji su počinili genocid i ratne zločine. To trenutnim zakonom nije moguće.

Zakon je na današnjoj sjednici Vijeća ministara razmatran, ali obzirom na primjedbe koje su kasno stigle i nisu uvrštene u Zakon, ministri su se usaglasili da se primjedbe kompletiraju i ponovo vrate na Vijeće ministara.

SHARE