Mostarski umjetnik Bećir Burić, autor je prvonagrađenog idejnog riješenja suvenira Grada Mostara, kojeg je komisija izabrala u konkurenciji od oko pedeset ponuđenih riješenja. Podsjećamo da je Burić, prije petnaest godina, zabilježio isti uspjeh na konkurusu Turističke zajednice općine Stari grad Mostar.

Originalno idejno riješenje gradskog suvenira Mostara, koje je ponudio Bećir Burić, je metalni ključ sa konturama Starog mosta, simbolom povezivanja. Žiri sastavljen od akademskih likovnih umjetnika, dizajnera i kulturnih poslenika prepoznao je u njegovom radu univerzalnu poruku koju ključ sadrži.

Ključ sadraži nekoliko detalja u bareljefu, odnosno karakterističnih kolorisanih aplikacija raspoređenih po cijeloj površini čime je postignuta likovnost. U ovaj suvenir autor je unio znatnu dozu inventivnosti.

Bećir Burić je svestrani umjetnik koji voli eksperimentisati u raznim materijalima koristeći niz  tehnologija. Upravo takvo iskustvo došlo je do punog izražaja prilikom realizacije ideje za suvenir grada.

Autor bi želio da korištenu tehnologiju i dalju obradu prenese na mlađe ali u tom pravcu izražva skepsu. U daljoj proceduri predviđeno je da lauret prve nagrade sklopi ugovor sa Gradom Mostarom po kome bi  od autora preuzeli sva prava na distribuciju gradskog suvenira.

SHARE