SNSD je zatražio od SDS-a da podrži njihovu inicijativu o smjeni predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića. Ovom klubu nedostaju dva poslanička potpisa da bi pokrenuo postupak. Iz SDS-a odgovaraju-ne pada im na pamet da stave potpis na bilo kakav SNSD-ov prijedlog.

Da bi pokrenuli inicijativu smjene nekoga u Savjetu ministara neophodni su potpisi osam poslanika. Klub poslanika SNSD ima šest poslanika. Sada traže od SDS-a da podrže njihov prijedlog.

Staša Košarac, šef kluba SNSD u PSBiH: Smatramo da su obrazloženja koja su iznijeli ministri iz Saveza za promjene neka vrsta alarma s obzirom na činjenicu da je sama sjednica Savjeta ministara održana nelegalno.

Na prošloj sjednici Dom naroda SNSD podržao je zakone usvojene na toj, kako kažu ilegalnoj sjednici. Tako su zakoni o akcizama i osiguranu depozita prošli u Domu naroda bez podrške SDS-a.

Aleksandra Pandurevic, šef kluba SDS u PSBiH: Sa ljudima takvog moralnog profila mi iz SDS nikada nećemo ni na šta staviti svoj potpis, naprotiv, očekujemo od lidera SNSD, koji se zalaže za očuvanje RS da sankcioniše svoje poslanike i pokaže da interese RS, njene ustavne nadležnosti, ne može niko ugroziti pa ni njegovi poslanici.

Iako je SDS izašao sa stavom da je vanredna sjednica Savjeta ministara održana ilegalno. Te da ništa što je usvojeno na toj sjednici za njih nije važeće, iz SNSD-a su najavili da će ovi zakoni koji su uslov MMF-a biti usvojeni.

Staša Košarac, šef kluba SNSD u PSBiH: SNSD  i dalje je stanovišta da je neophodno da imamo jedinstven politički stav iz RS o tim pitanjima, jer smatramo da kroz jedinstven politički stav u institucijama BiH na najkvalitetniji način štitimo interese RS.

Aleksandra Pandurevic, šef kluba SDS u PSBiH: Prvi put se desilo da su srpski ministri preglasani u Savjetu ministara, a da dio poslanika iz RS glasa za tu odluku koju je donio, odnosno zakon, u ovom slućaju Zakon o akcizama i Zakon o osiguranju depozita koji je donijet preglasavanjem srpskih ministara.

Zakon o akcizama koji je usvojen u Domu naroda, već na narednoj sjednici Parlamenta BiH bi se trebao naći u hitnoj proceduri. Na prošloj sjednici nedostajala su tri glasa da zakon prođe. Ovaj put, najave su da će dvojica SDA-ovih poslanika koja su bila protiv dati podršku zakonu, čime će biti obezbjeđena potrebna većina.

SHARE