Pred državnim sudom nastavljeno je suđenje u predmetu Mile Puljić, koji se tereti da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, u okviru kojeg su počinjeni ratni zločini nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Mostaru.

Tereti se za odvođenje zatvorenika iz logora Heliodrom na prinudne radove na prvoj liniji fronta i u živi štit. Dok je Puljić bio komandant 2. bojne 2. brigade HVO-a, poginulo je 11 civila, 15 ih je fizički zlostavljano od strane pripadnika te brigade.

Optužnica tereti Puljića da je kao bivši komandant, na području Mostara, u okviru širokog i sistematičnog napada HVO-a, na civilno muslimansko stanovništvo, radio u dogovoru sa komantantom Jugoistočne Hercegovine. Optužnica navodi da je zahtijevao od podređenih da izvode zatvorenike iz logora Heliodrom, odvode ih na prinudne radove i u živi štit.

Tužilaštvo je do sada izvelo nekoliko svjedoka, uključujući i muškarce koji su bili u živom štitu i na prinudnim radovima. Među dokumentima koje je Tužilaštvo uvelo nalazi se i izvještaj optuženog Puljića iz augusta 93. godine o zatvorenicima koji su tokom noći zadržani na radovima.

Puljić se izjasnio da nije kriv. Odbrana je danas izvela Maria Bagu, Puljićevog zamjenika kao svjedoka. On je kazao kako su logoru Heliodrom bili vojni zatvorenici, te da su pomagali u kuhinji, zimi cijepali drva, i da ni u kom slučaju nisu bili civili. Tvrdio je i kako je druga bojna samo pomagala civilima. Branio je bivšeg nadređenog i tezom da poslije jula 92. godine njihova jedinica više nije praktično mogla izvoditi nikakve vojne akcije.

Inače, prema optužnici,  naprinudnim radovima i u živom štitu oko 73 zatvorenika – civila bilo je ranjeno, 11 poginulo, a oko 15 je fizički zlostavljano od strane pripadnika II bojne 2. brigade HVO-a, kojom je Puljić zapovijedao.

SHARE