Anegdote iz Biblioteke grada Sarajeva

Biblioteka grada Sarajevo ima 16 pozajmnih odjelje i dvije specijalne čitaonice, tako da raspolaže sa 50 hiljada publikacija.

Upisanih korisnika ove biblioteke ima oko 24 hiljade.