Video: Bez straha i cenzure, 9. izdanje – Kodeks ponašanja i odijevanja na bh. univerzitetima – 3.9.2018.