Video: Bez straha i cenzure, 7. izdanje – Javni i privatni fakulteti, Čije su diplome “jače” – 18.6.2018.