Borovac osuđuje odluke Vlade RS: Maliciozan pokušaj relativizacije genocida

Foto: novi-vjetar.com

Povodom odluka Vlade entiteta Republika Srpska, kojima su imenovane međunarodne komisije sa zadatkom da istraže „stradanje Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. i svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992.-1995. godina”, državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac smatra da se radi o malicioznom i tendencioznom pokušaju nižeg nivoa vlasti u BiH da se revidiraju, revizioniziraju i relativiziraju zločini koji su počinjen u bliskoj prošlosti u BiH, a koji su od najviših sudskih instanci u svijetu, kao što su Međunarodni sud pravde u Hagu i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, pravno kvalifikovani kao zločin genocida.

Prema saopćenju iz kabineta ministrice Borovac, ona potcrtava da se radi o kvazitijelima koja nemaju niti legalitet niti legitimitet preispitivanja zločina počinjenih na prostoru BiH u periodu 1992-1995. godina, a pogotovo ne u smislu utvrđivanja činjenica koje su utvrđene međunarodnim presudama i drugim odlukama i kao takve planetarno priznate i prihvaćene.

Niži nivo vlasti ne može osnivati međunarodnu komisiju sa zadatkom preispitivanja međunarodnih presuda, a pogotovo ne onih utvrđenih od tijela Ujedinjenih nacija, smatra Borovac.

Također naglašava da je riječ o zlonamjernim aktivnostima institucija entiteta RS u smislu kontinuiranog uznemiravanja kako žrtava genocida tako i članova njihovih porodica, ali i porodica žrtava počinjenih zločina na cijelom prostoru BiH.

Sav apsurd komisija dodatno je izražen u činjenici da jedna od komisija ispituje zločin samo nad jednim narodom u Sarajevu zanemarajući stradanja pripadnika hiljada drugih, odnosno zločina počinjenih nad druga dva naroda i pripadnicima nacionalnih manjina, dok istovremeno druga komisija ima zadatak da istraži stradanje svih naroda u i oko Srebrenice.

Takvim nekonzistentnim pristupom ne samo da se radi o degradiranju, nego i diskriminaciji mrtvih te, u krajnjem, o ponovnom izazivanju boli i patnji žrtava. Radi se o dehumanizaciji ljudske ličnosti, a samim tim i obezvređivanju svih žrtava bez obzira kojem narodu pripadaju.

Shodno svemu navedenom, ministrica Borovac osuđuje svaku aktivnost ili odluku koje imaju za cilj špekulisanje historijskim činjenicama, a kojim se ugrožava mir i suživot građana BiH.  

NAPIŠITE KOMENTAR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime