ČELIK: Novi zakon će zaštiti djecu, ali i podići svijest roditelja

Kampanja “Smeta Mi” koja se implementira Udruženjem PROI u okviru Inicijative za kontrolu duhana adresira problem upotrebe duhana, aktivnog i pasivnog  pušenja, te pokreće inicijativu za promjenu zakona kojim bi se stanovništvo zaštitilo od pogubnih posljedica izlaganja duhanskom dimu.

Novi sveobuhvatan zakon o kontroli duhana doprinijet će prije svega zaštiti zdravlja stanovništva. On je usvojen u formi prijedloga zakona u julu ove godine, no do njegovog glasanja još uvijek nije došlo.

Hoće li novi zakon stupiti na snagu od 01.01.2019. godine?