Čovjek-koji-je-prošle-godine-naučio-preko-70-djece-veslanju-potpuno-besplatno