Heroine s Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, besplatno oslikale pedijatrijsku kliniku

Opis: Studentice Akademije likovnih umjetnosti već nekoliko sedmica rade na oslikavanju nove pedijatrijske klinike u Općoj bolnici prim. dr. Abdulah Nakaš, za šta su se samoinicijativno organizovale.