Imenovan novi v.d. upravnik državnog zatvora

Foto: RTRS

Ministar pravde BiH Josip Grubeša imenovao je Marka Vujevića, diplomiranog pravnika, za vršioca dužnosti upravnika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

U Rješenju o imenovanju navodi se da se vršilac dužnosti imenuje na dužnost počevši od 12. augusta 2019. godine do završetka konkursne procedure za izbor i imenovanje upravnika Zavoda, a najduže na period od tri mjeseca.

Vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlaštenja upravnika Zavoda.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.