Elektroprivreda BiH: Pripremljen model za ublažavanje naglog povećanja cijene el. energije za tržišne kupce

Foto: Google

Na osnovu analiza tržišta, potrošnje i plana poslovanja, a kako bi se zaštitila bosanskohercegovačka privreda i njena konkurentnost te izbjeglo povećanje cijene proizvoda i usluga bh. kompanija, JP Elektroprivreda  BiH  pripremila je model ublažavanja naglog povećanja cijene električne energije za tržišne kupce.

JP Elektroprivreda BiH nije prema Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH  predložila povećanje cijene električne energije za domaćinstva,  uzimajući u obzir opću ekonomsku situaciju i težak socijalni položaj velikog broja kupaca, te činjenicu da je prema strateškim dokumentima u BiH neophodno provesti niz mjera zaštite socijalno ugroženih kategorija kupaca, prije nego se pristupi deregulaciji cijena električne energije za ovu kategoriju kupaca, saopćila je Služba za komunikacije EP BiH..

Iz sličnih razloga JP Elektroprivreda BiH će u ovom trenutku predložiti da se i za tržišne kupceprimjene nove cijene koje će biti znatno ispod tržišnih, a neznatno više u odnosu na cijene koje ovi kupci imaju u 2018. godini.  Navedeno podrazumijeva korekciju cijena zasve kupce Elektroprivrede BiH kojima ističe ugovor o tržišnom snabdijevanju, bez obzira da li su u prethodnom periodu prihvatili ponudu za snabdijevanje za 2019. godinu JP Elektroprivreda BiH ili nisu.

S obzirom da će ovaj model uzrokovati promjene u planu poslovanja, o usvojenom modelu će biti informirana i Vlada FBiH, a model  će biti primjenjiv nakon što Skupština JP Elektroprivreda BiH verificira revidirani plan poslovanja za period 2019.-2021. godine.

JP Elektroprivreda BiH je aktivni učesnik na otvorenom tržištu električne energije u Bosni iHercegovini  i kompanija koja kontinuirano prilagođava svoje poslovanje tržišnim principima. Ipak, i pored značajnog rasta cijena električne energije na tržištu koje trenutno iznosi 20 posto, EPBiH će implementirati  model ublažavanja naglog skoka cijena električne energije za tržišne kupce,  a sve u svrhu zaštite bh privrede.

Uz navedene mjere društvene odgovornosti Elektroprivreda BiH istovremeno planira ostvariti profitabilno poslovanje u 2019. godini maksimiziranjem profita od prodaje bilansnih viškova na veleprodajnom tržištu, koristeći povoljne tržišne okolnosti sa aspekta aktuelnih tržišnih cijena te povoljnog vlastitog proizvodnog portfolija (odnos proizvodnje iz termoelektrana i hidroelektrana),  kontinuirano optimizirajući poslovne procese i troškove poslovanja.

S obzirom na to dacjenovna politika Elektroprivrede BiH uzima u obzir i način potrošnje električne energije, pozivamo kupce Elektroprivrede BiH da u bilo kojem trenutku direktno kontaktiraju predstavnike Elektroprivrede BiH i zatraže besplatne savjete o efikasnom korištenju električne energije te implementacijom mjera energetske efikasnosti postignu dodatne uštede na troškovima za električnu energiju.

Elektroprivreda BiH je i ranije iskazala svoju spremnost za učešće u širim inicijativama za provođenje mjera zaštite privrede BiH, a ovim putem pokazujemo to kroz konkretneprijedloge i modele, saopćila je Služba za komunikacije EP BiH.