Prlić: Budžet Mostara nije Ljubina očevina

Foto: Pogled.ba


Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić uputila je u proceduru amandman na Zakon koji se tiče finansiranja Mostara. 

Ovim amandmanom se obavezuje gradonačelnik Mostara da organizira javnu raspravu o budžetu za 2019. godinu i da je obavezan dostaviti Izvještaj o izvršenju budžeta Parlamentu Federacije BiH”, saopćeno je iz SDP-a.

“S obzirom da Gradsko vijeće Mostara ne postoji i često se time opravdava činjenica da budžetom Grada upravljaju dva čovjeka, javna rasprava daje priliku svim građanima Mostara da se uključe u proces vezan za donošenje budžeta”, rekla je Prlić i naglasila da treba zaustaviti ovakav način finansiranja grada Mostara, “jer samo to može natjerati HDZ i SDA da se organizuju izbori u Mostaru“, smatra Prlić.

“Ovakva situacija je idealna za njih, jer drže grad u rukama dvojice ljudi, a budžet grada ne bi trebao biti Ljubina očevina“, zaključila je Prlić, koja je na kraju rekla da je svjesna da bi, uovom trenutku, zaustavljanje ovog Zakona imalo velike posljedice za građane Mostara.