BH-Gas traži poskupljenje plina

Iz kompanije BH-Gas oglasili su se saopćenjem za medije povodom zahtjeva za povećanje veleprodajne cijene gasa prema distributivnim kompanijama.

“Kao što je poznato, BH-Gas je nakon odluke Nadzornog odbora BH-Gasa uputio zahtjev i obrazloženje prema resornom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Federalnom ministarstvu trgovine, te time postupio po odluci Nadzornog odbora. Kroz ovaj zahtjev je traženo povećanje veleprodajne cijene gasa sa 495,00 na 650,00 KM/1000 Sm3. Nakon toga, zatraženo je dodatno obrazloženje Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, te je u odgovoru dodatno obrazložen kompletan zahtjev i dokumentovani pokazatelji na kojima se zahtjev zasniva”, poručuju iz BH-Gasa.

Dodaju da predmetno povećanje je “isključivo zasnovano na porastu cijena nafte i naftnih derivata u 2018. godini, a slijedom toga došlo je do direktnog povećanja ruske nabavne cijene gasa”.

“Ovaj trend povećanja ruske cijene je bio i u dijelu 2016., 2017. i 2018. godine, te je u ovom periodu ruska cijena gasa povećana za čak 100%. BH-Gas je od 2017. godine, a u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije u proteklih 18 mjeseci zadržavao prodajnu cijenu gasa na nivou od 495,00 KM/1000 Sm3, čime je kroz poslovanje amortizovao bilo kakvu korekciju cijene gasa naviše”.

Kako se BH-Gas počeo suočavati sa enormnim gubicima, navode iz kompanije, na razlici u cijeni između nabavne i prodajne cijene gasa, koji u mjesecu januaru na dnevnoj bazi iznose cca 80.000 KM, to su organi kompanije odlučili podnijeti zahtjev za korekciju veleprodajne cijene gasa prema resornom Ministarstvu.

“Slijedom navedenog, želimo upoznati javnost da BH-Gas posjeduje sve fakture od 2016. godine pa naovamo, u kojima je evidentiran porast ruske cijene gasa i da posjeduje sve dokaze o racionalnom smanjenju troškova BH-Gasa, čime smo sveli troškove BH-Gasa na iznos od cca 4% od ukupne cijene koštanja, što je smatramo najmanji iznos u komparaciji sa ostalim javnim kompanijama. Na kraju, ukoliko postoje bilo kakve sumnje u kalkulaciju koja je usvojena i proslijeđena prema resornom Ministarstvu, stojimo na raspolaganju za provjeru svih gore nabrojanih navoda, jer BH-Gas nema namjeru da kroz cijenu gasa utiče na standard građana, ali s druge strane kako se radi o uvoznom energentu na isti način kao što je nafta i naftni derivati, to smo da bi redovno poslovali morali započeti proceduru korekcije cijene,na što smo i obavezani prema važećim zakonskim propisima. BH-Gas ostaje u obavezi da čim kroz rusku cijenu gasa budemo u prilici da istu smanjimo, to ćemo uraditi na isti način kao što smo u proteklom periodu cijenu gasa u 4 navrata smanjili za 40%. Ujedno, komparacije radi, veleprodajna cijena gasa u Republici Srpskoj je u posljednjih 6 mjeseci povećana sa 435,00 KM na 654,00 KM/1000 Sm3, što čini povećanje od preko 50%”, navodi u saopćenju.