Današnji indeks kvlatitete zraka u Sarajevu iznosi 97

Foto: EPA

Zagađenost vazduha u Sarajevu i danas je umjerena i ne predstavlja veći zdravstveni rizik za ljude, a vrijednost indeksa kvaliteta vazduha iznosi 97, koliko su izmjerili aparati američke Ambasade u Sarajevu.

Na sajtu američke Ambasade piše da je mjerenje izvršeno jutros u 7.00 sati i da je kvalitet vazduha prihvatljiv.

Napominje se da, zbog prisustva nekih zagađivača, može postojati umjereni zdravstveni rizik za ljude koji su prekomjerno osjetljivi na zagađen vazduh.

Juče u 7.00 sati vrijednost indeksa kvaliteta vazduha u Sarajevu iznosila je 78.

Indeks kvaliteta vazduha u vrijednosti od 51 do 100 smatra se umjerenim, a od 301 do 500 veoma opasnim po zdravlje.